8 grudnia – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP

“Nabożeństwo bezinteresowne, czyli usposabia ono duszę do tego, iż nie poszukuje ona siebie, a tylko Boga i Jego świętej Matki. Prawdziwy czciciel Maryi nie służy tej dostojnej Królowej dlatego, że widzi w tym zysk i własny interes, ani dla własnego dobra doczesnego lub wiecznego, cielesnego lub duchowego, lecz wyłącznie dlatego, iż dobrze jest Jej służyć, w przez Nią Bogu. Nie kocha on Maryi, za to, że doznaje od Niej dobro, lub dlatego, że spodziewa się od Niej doznać dobrodziejstw, ale dlatego, że jest godna wszelkiej miłości. Stąd też miłuje Ją i Jej służy z niezmienną wiernością zarówno w zniechęceniu i oschłości, jak w żarliwości i słodyczy.”
Św. Ludwik Maria Grignion de Montfort

Kontynuuj Czytanie →

XXXIII niedziela zwykła – ogłoszenia i intencje mszalne 15-21 listopada

“W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie.” (Dn 12)

Kontynuuj Czytanie →