29 kwietnia – święto św. Katarzyny Ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy