Nowenna miesięcy przed 25. rocznicą beatyfikacji Męczenników Podlaskich

MODLITWA WSTĘPNA

Wszechmogący, wieczny Boże! Ty swoją wspaniałość i potęgę okazujesz poprzez dzieła, które czynisz. Odblaskiem Twojej chwały jaśnieje całe dzieło stworzenia, które nie przestaje nigdy radować naszych serc.

Ty okazałeś swoją miłosierną miłość w życiu i męce Twojego Syna, a dzisiaj uświęcasz nas ożywczym tchnieniem Ducha Świętego.

Bądź błogosławiony Panie za wszelkie dobro, jakie niebo i ziemia otrzymuje od Ciebie. W sposób szczególny pragniemy uwielbiać Ciebie, za życie i męczeństwo naszych braci w wierze, których natchnąłeś do nieugiętej obrony wiary i mężnego trwania przy Chrystusowym Kościele.

Twoja chwała, o Boże wszechmogący w Trójcy Świętej Jedyny, objawiła się na podlaskiej ziemi podczas obrony świątyni w Pratulinie.

Błagamy Ciebie, przyjmij nasze dziękczynienie i uwielbienie za dar Męczenników, których krew przypieczętowała przymierze naszej ziemi z Tobą.

Wysłuchaj pokornych modlitw naszych i udziel łask o które z ufnością w zasługi i wstawiennictwo Błogosławionych ośmielamy Cię błagać.

PIEŚŃ – Ciesz się ziemio podlaska

Błogosławieni Męczennicy Podlascy, których Bóg dał naszym czasom za patronów i orędowników w codziennych naszych potrzebach, przychodzimy do Was, aby prosić o wstawiennictwo u Boga, którego ukochaliście bezgranicznie w całym swoim życiu, a zwłaszcza w godzinie męczeństwa.

Wy, którzyście własną krwią przypieczętowali przymierze miłości z Chrystusem i Jego Kościołem, uproście nam u Boga łaskę żywej wiary, niegasnącej nadziei i żarliwej miłości.

Niech przykład Waszego męstwa w wierze i oddania Chrystusowi i Jego Kościołowi pobudza nas do lepszego życia.

Waszej opiece oddajemy święty  Kościół powszechny z papieżem Franciszkiem, kolegium kardynalskim oraz wszystkimi biskupami świata. Zawierzamy diecezję siedlecką z biskupem Kazimierzem, biskupem Grzegorzem, wszystkimi kapłanami, osobami życia konsekrowanego i wiernymi świeckimi. Ufnej trosce polecamy nasze parafie, rodziny i każdego z nas.

Potężni nasi Orędownicy przyjmijcie naszą modlitwę i uproście przed Bożym majestatem to, o co sami nie ośmielamy się Boga prosić. Sprawcie też, abyśmy wpatrzeni w przykład niezłomnej wierności Bogu, rozpalili nasze serce pragnieniem wiernego kroczenia drogą Jego przykazań. Opiekujcie się nami nie tylko teraz, ale i w godzinie naszej śmierci. Amen.

PIEŚŃ – O Boże spraw, by lud podlaski

Za Waszym wstawiennictwem Błogosławieni Męczennicy Podlascy chcemy teraz prosić Najświętszego Boga w Trójcy Jedynego we wszystkich intencjach, które z ufnością polecać będziemy w tej Nowennie przez Waszą przyczynę.

Wyczytywanie intencji złożonych przez wiernych.
Co kilka intencjach można dodawać: Błogosławieni Męczennicy – uproście nam u Boga.

LITANIA DO BŁOGOSŁAWIONYCH MĘCZENNIKÓW Z PRATULINA

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie elesion
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże                                                                 – zmiłuj się nad nami
Synu Odkupicielu świata, Boże                                  
Duchu Święty, Boże                                                     
Święta Trójco, Jedyny Boże                                        

Święta Maryjo                                                                – módl się za nami
Święta Boża Rodzicielko                                             
Królowo Męczenników                                                          

Błogosławiony Wincenty, bohaterski obrońco wiary           – módl się za nami
Błogosławiony Anicecie, wzorze prawdziwej mądrości i pobożności
Błogosławiony Bartłomieju, modlący się za prześladowców       
Błogosławiony Danielu, patronie apostolstwa świeckich             
Błogosławiony Filipie, mężny wyznawco Boga żywego    
Błogosławiony Ignacy, wzorze miłości bliźniego                
Błogosławiony Janie, wzorze ojca rodziny Bogiem silnej  
Błogosławiony Konstanty Bojko, wzorze uświęcenia przez pracę        
Błogosławiony Konstanty Łukaszuku, przykładzie życia dla innych   
Błogosławiony Łukaszu, wzorze miłości do Chrystusowego Kościoła 
Błogosławiony Maksymie, człowieku zawierzenia    
Błogosławiony Michale, odważny obrońco Kościoła
Błogosławiony Onufry, żyjący na co dzień Eucharystią     

Bądź nam miłościw,                                             – przepuść nam, Panie
Bądź nam miłościw,                                             – wysłuchaj nas, Panie.

Byśmy, na ich wzór byli poddani woli Bożej, Ciebie, prosimy    – wysłuchaj nas, Panie.
Byśmy, jak oni byli wierni przyrzeczeniom chrzcielnym,            
Byśmy, zachęceni ich przykładem godnie i często karmili się Chlebem eucharystycznym,
Byśmy, wspierani ich orędownictwem odważnie słowem i życiem głosili Chrystusa,
Byśmy, podobnie jak oni umacniali jedność Kościoła przez miłość do innych ludzi,      
Byśmy, zachęceni ich przykładem coraz lepiej rozumieli liturgię i w niej czynnie uczestniczyli,                       
Byśmy, zapatrzeni w nich potrafili przebaczać naszym winowajcom,  
Byśmy, trwając w ich duchowym dziedzictwie byli nieugiętymi obrońcami świętej wiary,
Byśmy, podobnie jak oni byli wierni Bogu, Kościołowi i jego Pasterzom,
Byśmy, wspierani ich wstawiennictwem po Bożemu kształtowali nasze rodziny,
Byśmy, jak błogosławieni Męczennicy Podlascy potrafili w każdym człowieku dostrzec obecnego Chrystusa,                             
Byśmy, naśladując ich, przez wierność w rzeczach małych dorastali do uczestnictwa w szczęściu nieba,         

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata   – przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata   – wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata   – zmiłuj się nad nami.

K. Módlcie się za nami błogosławieni Męczennicy Podlascy.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, Ty błogosławionemu Wincentemu i jego Towarzyszom dałeś udział w męce Chrystusa, + spraw łaskawie, abyśmy wytrwale naśladowali ich męstwo w wyznawaniu wiary katolickiej * i w budowaniu jedności Kościoła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.