21 sierpnia – wspomnienie św. Piusa X, papieża

Program pontyfikatu: “Odnowić wszystko w Chrystusie” (Restaurare omnia in Christo).

„Komunia święta jest najkrótszą i najbezpieczniejszą drogą do nieba”.

Jezus ustanawia Eucharystię podczas Ostatniej WieczerzyJuan de Juanes, XVI w.