17 sierpnia – wspomnienie św. Jacka Odrowąża – prezbitera

Św. Jacek, jako duchowy syn św. Dominika Guzmana, żył według dewizy:
„Mówić nieustannie z Bogiem lub o Bogu” – co oznacza być ciągle zajętym modlitwą i kaznodziejstwem.
Jego życie było przepełnione czcią dla Matki Bożej. Legenda głosi, że kiedy musiał w czasie najazdu Tatarów na Kijów opuścić miasto, zabrał ze sobą Najświętszy Sakrament, aby go uchronić od zniewagi. Wtedy z wielkiej kamiennej figury miała odezwać się Matka Boża: “Jacku, zabierasz Syna, a zostawiasz Matkę?” “Jakże Cię mogę zabrać, Matko Boża, kiedy Twoja figura jest tak ciężka?” Jednak na polecenie z nieba, kiedy uchwycił figurę, miała okazać się bardzo lekką. W kościele dominikanów w Krakowie pokazują dużą statuę kamienną pod nazwą “Matki Bożej Jackowej”.

Matka Boża Jackowa, Klasztor Ojców Dominikanów, Kraków