29 lipca – św. Marty z Betanii

Jan Vermeer “Chrystus w domu Marii i Marty” (1654-56)